Pudła klapowe

Pudła klapowe - są to pudełka złożone zasadniczo z jednej części, których brzeg jest klejony, szyty,
albo które mają połączenie  taśmą klejącą oraz posiadają górne i dolne klapy.
Producent wysyła je złożone na płask, gotowe do użycia, a zamyka przy zastosowaniu klap.