Pudła teleskopowe

Pudła teleskopowe - składają się z więcej niż jednej części i charakteryzuje je istnienie wieka n/lub spodu,
które zachodzą teleskopowo na siebie.