Wyposażenie wewnętrzne pudeł

Wyposażenie wewnętrzne pudeł, takie jak wkładki, przekładki, kratownice, wkładki wypełniające itd,
stanowiące elementy związane z konstrukcją pudła albo osobne.
Wskazana ilość elementów jest dowolna i może być stosownie do wymagań  zwiększona lub zmniejszona.